img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku po raz kolejny objęła patronat honorowy nad plebiscytem Hipokrates. Zapraszamy do udziału. W tym roku ponownie chcemy wyróżnić medyków, którzy nie tylko stawiają trafne diagnozy, ale też troszczą się o swoich pacjentów. Do 3 kwietnia będziemy przyjmować zgłoszenia kandydatów w czterech kategoriach: najpopularniejsza pielęgniarka i położna,najpopularniejszy lekarz, przychodnia przyjazna pacjentom oraz najpopularniejszy gabinet stomatologiczny. Liczy się profesjonalizm oraz przyjazne podejście do pacjenta. Głosowanie rozpocznie się 27 marca i potrwa do 30 kwietnia.

Rozstrzygnięcie plebiscytu Hipokrates 201515 maja KOPiP zorganizował briefing prasowy, gdzie w wspólnie z pielęgniarkami i położnymi z WSS w Słupsku promował kampanię #ŚwiadomyPacjent.
Przypominamy, że na stronie www.swiadomypacjent.info w prosty sposób tłumaczymy dlaczego domagamy się zmian i co może się stać, jeśli władze nie osiągną z nami porozumienia. Pokazujcie tę stronę pacjentom! Niech oni też poprą naszą sprawę! #ŚwiadomyPacjent
Czy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

Z A P R O S Z E N I E

 

Bezpłatny weekend w hotelu ze spa oraz parkiem wodnym

Zapraszamy Pielęgniarki i Położne prowadzące własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie Mikroeko(logia) ‐ makroeko(nomia) Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach.

Program jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorstw. Obejmuje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP i ich pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii. Pakiet szkoleń i doradztwa dodatkowo oparty jest na pogłębionej analizie potrzeb i zastanej wiedzy u konkretnego przedsiębiorcy.

Szkolenia dla Przedsiębiorców oraz ich pracowników są bezpłatne (jedyny koszt - to koszt dojazdu).

Szkolenia odbywają się w weekendy w hotelu:
Hotel LIDIA ul. Dorszowa 3, 76-153 Darłowo - www.hotel-lidia.pl
Hotel GRAND LUBICZ ul. Wczasowa 4, 76-273 Ustka - www.grandlubicz.pl
PRIMAVERA ul. Rozewska, Jastrzębia Góra - http://www.primaveraspa.pl

Dla uczestników szkolenia wszystkie atrakcje hotelu gratis - po zajęciach. Dodatkowo hotel udzieli 10% rabatu na oferowane usługi (masaże itp.).

Więcej informacji na www.proecoone.pl

JESTEŚ ZAINTERESOWANY CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ DZWOŃ:
531 027 839
LUB NAPISZ:
rekrutacja@proecoone.pl

Termin wyjazdów w maju:
29-31.05.2015

Pliki do pobrania:


Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra
ibuk

Szanowni Państwo
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, ale również zaawansowaną pracę z tekstem.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.
Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP w formacie pdf, wniosek do OIPiP w formacie doc,
  2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej (instrukcja PIN).

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl


WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Odwiedzin: 179409
mbit słupsk