img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !


Czy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza kadrę zarządzającą personelem medycznym w podmiotach leczniczych na konferencję szkoleniową pt. Profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia - zapobieganie wypaleniu zawodowemu, która odbędzie się 8 maja 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Konferencja jest organizowana w ramach realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020, Cel szczegółowy nr 1 Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych ludności w zakresie zadania - Profilaktyka wypalenia zawodowego kadr medycznych.
Zadanie w kooperacji w roku 2015 r. realizują: samorząd województwa pomorskiego, Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Tematyka konferencji obejmuje wykłady psychologów i lekarzy psychiatrów, dostarczające informacji o zjawiskach stresu i wypalenia zawodowego w środowisku pracy, na które narażeni są pracownicy systemu zdrowia oraz porady, jak sobie z tymi zjawiskami radzić.
Omówione zostaną także wyniki z dotychczas prowadzonych warsztatów, m.in. ocena ich skuteczności.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja przedłużona do 24 kwietnia 2015 r.

Program konferencji Profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia – zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Formularz rejestracyjny


Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra
ibuk

Szanowni Państwo
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, ale również zaawansowaną pracę z tekstem.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.
Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP w formacie pdf, wniosek do OIPiP w formacie doc,
  2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej (instrukcja PIN).

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl


hipokrates

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku po raz kolejny objęła patronat honorowy nad plebiscytem Hipokrates. Zapraszamy do udziału. W tym roku ponownie chcemy wyróżnić medyków, którzy nie tylko stawiają trafne diagnozy, ale też troszczą się o swoich pacjentów. Do 3 kwietnia będziemy przyjmować zgłoszenia kandydatów w czterech kategoriach: najpopularniejsza pielęgniarka i położna,najpopularniejszy lekarz, przychodnia przyjazna pacjentom oraz najpopularniejszy gabinet stomatologiczny. Liczy się profesjonalizm oraz przyjazne podejście do pacjenta. Głosowanie rozpocznie się 27 marca i potrwa do 30 kwietnia.
Więcej o plebiscycie Hipokrates


WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Odwiedzin: 176454
mbit słupsk