img1
OIPIPOIPIP
WITAMY !

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
informuje, iż 20 listopada 2015r. o godzinie 9.00
w Sali OKTAN ul. Westerplatte 7 w Słupsku odbędzie się XXXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.
Obecność delegatów jest obowiązkowa
  Porozumienie Ministerstwa Zdrowia, OZZPiP i NRPiP

  Analiza porozumienia
Komitet Organizacyjny zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową pn. XII Usteckie Dni Onkologiczne, która odbędzie się w dn. 1.X. - 4.X.2015r. Pielęgniarki i położne z terenu działania OIPiP w Słupsku zapraszamy do udziału w sesji naukowej dla pielęgniarek, która odbędzie się w dn. 1.X.2015r. o godz. 9.00 w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie udziału: e-mail: onkoustka@wp.pl lub tel. 601490560. Koszt uczestnictwa pokrywa Komitet Organizacyjny.

XII USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE SESJA DLA PIELEGNIAREK


Ostatni dyżur to kampania społeczna a zarazem alarm ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym, z którego obliczem już dziś stajemy twarzą w twarz.

W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce.

Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur będzie „Ostatnim dyżurem”. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie średnią 50 lat.

Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów oraz naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys.

Nasze rodziny i przyjaciele, my sami, zostajemy pozbawieni podstawowej opieki. Bez opieki pielęgniarek i położnych nasze zdrowie i życie jest zagrożone.

W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchamia inicjatywę „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty.

Recepta jest apelem kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Do pobrania:
  1. RAPORT NIPiP Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych
  2. RECEPTA (petycja do decydentów) - wersja do wydrukowania
  3. RECEPTA (petycja do decydentów) - wersja online - zachęcamy do tej formy wsparcia kampanii


15 maja KOPiP zorganizował briefing prasowy, gdzie w wspólnie z pielęgniarkami i położnymi z WSS w Słupsku promował kampanię #ŚwiadomyPacjent.
Przypominamy, że na stronie www.swiadomypacjent.info w prosty sposób tłumaczymy dlaczego domagamy się zmian i co może się stać, jeśli władze nie osiągną z nami porozumienia. Pokazujcie tę stronę pacjentom! Niech oni też poprą naszą sprawę! #ŚwiadomyPacjent
Czy pielęgniarki i położne powinny posiadać uprawnienia do wypisywania recept ?

 TAK

 NIE

 NIE MAM ZDANIA

Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra
ibuk

Szanowni Państwo
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, ale również zaawansowaną pracę z tekstem.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.
Procedura nadania kodu PIN:

  1. członek samorządu składa wniosek do OIPiP w formacie pdf, wniosek do OIPiP w formacie doc,
  2. kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej (instrukcja PIN).

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl


WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru (np. nowa polisa ubezpieczeniowa) i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Odwiedzin: 206620
mbit słupsk