Aktualności

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Komunikat

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Komunikat

W związku z doniesieniami medialnymi https://zdrowie.trojmiasto.pl/Nocna-Obsluga-Chorych-nadal-wzbudza-kontrowersje-Co-o-niej-mysla-pracownicy-sluzby-zdrowia-n120508.html Przewodniczące Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i w Słupsku oraz Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych informują, że Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna, Położny nie mają uprawnień do podejmowania decyzji, dotyczących odmowy przyjęcia Pacjenta zgłaszającego się do Nocnej Opieki Chorych.

Takie uprawnienia posiadają wyłącznie lekarze.

W związku z powyższym informujemy, że podejmowanie wszelkich działań związanych  z odmową przyjęcia Pacjentów stanowi przekroczenie uprawnień zawodowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych a także  naraża zdrowie i życie Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującym prawem wyłącznie lekarz po zbadaniu Pacjenta może podjąć decyzję o ewentualnym odesłaniu Pacjenta do innej placówki medycznej lub o odmowie przyjęcia.

Komunikat podyktowany  jest troską o należyte wykonywanie obowiązków przez Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne i Położnych w związku z tym, że Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych jako jednostki organizacyjne Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych stoją na straży zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania obowiązków zawodowych.

W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani ostrzec Państwa, że każde przekroczenie uprawnień, między innymi polegające na wykonywaniu czynności, do których uprawniony jest wyłącznie lekarz, będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi, w tym odpowiedzialnością zawodową ze wszelkimi konsekwencjami z tym związanymi.

Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych liczą na to, że niniejszy komunikat zostanie przyjęty ze zrozumieniem i nie będzie żadnego przypadku naruszenia zasad wykonywania obowiązków zawodowych.

Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Anna Zaremba -Duszota

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Anna Czarnecka

Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Iwona Sapowicz

 

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Elżbieta Grygorowicz

Comments for this post are closed.