Aktualności

Spotkanie z Wicewojewodą Pomorskim Mariuszem Łuczykiem

W dniu 14 marca 2018 w Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku odbyło się spotkanie Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka z Elżbietą Grygorowicz Przewodniczącą ORPiP w Słupsku, Sebastianem Irzykowskim Wiceprezesem NRPiP, Haliną Pioterek Wiceprzewodniczącą OZZPiP w WSzS w Słupsku. Przedstawiciele strony społecznej przedstawili Panu Wicewojewodzie problemy środowiska pielęgniarek i położnych w Województwie Pomorskim. Zwrócono szczególną uwagę na braki kadrowe oraz niekorzystną strukturę wieku wśród członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Przewodnicząca ORPiP w Słupsku zwróciła się z prośbą o pilne uzupełnienie wakatów na stanowiskach konsultantów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Wiceprezes Irzykowski zasygnalizował potrzebę upublicznienia wyników prac Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wiceprzewodnicząca Halina Pioterek omówiła sytuację kadrową w największym szpitalu w zachodniej części województwa. Pan Wicewojewoda zaoferował pomoc w rozwiązaniu problemów będących w kompetencjach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz aktywną postawę wobec decydentów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Comments for this post are closed.