Aktualności

XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

W dniu 23 marca 2018 roku odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Zjazd otworzyła Elżbieta Grygorowicz Przewodnicząca ORPiP w Słupku. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Sebastiana Irzykowskiego.

Po przeprowadzeniu głosowań proceduralnych i powołaniu komisji zjazdowych Komisja Mandatowa stwierdziła kworum i potwierdziła zdolność XXXIV OZPiP do podejmowania ustawowych działań. Następnie przewodniczący organów (Elżbieta Grygorowicz Przewodnicząca ORPiP w Słupsku, Iwona Sapowicz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Stefania Stoppa Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Kryczka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej) złożyli sprawozdania, które zostały przez Zjazd przyjęte.

Następnie poproszono o zabranie głosu zaproszonych gości. Po krótkiej przerwie   Anna Grzegorczyk Skarbnik ORPiP w Słupsku przystąpił do omawiania realizacji budżetu OIPiP w Słupsku za rok 2017 oraz planu budżetu na rok bieżący. Wykonanie oraz plan budżetu wraz z uchwałami okołobudżetowymi zostały przez delegatów przyjęte.

Sebastian Irzykowski i Elżbieta Grygorowicz przedstawili działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie realizacji Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Delegaci włączyli się w dyskusję i zadawali pytania dotyczące bieżących spraw oraz wyrażali swoje obawy i niepokoje związane z trudną sytuacją na rynku pracy spowodowaną brakami kadrowymi wśród pielęgniarek i położnych oraz brakiem uregulowań finansowych.

W końcowej części obraz Zjazdu Delegaci przyjęli apel dotyczący utworzenia kierunku położnictwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz stanowisko w sprawie włączenia dodatku 4X400 do zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

Comments for this post are closed.