Aktualności

Apel nr 1 XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie utworzenia kierunku położnictwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku

Skierowany do:        

  • Ministra Zdrowia,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Wojewody Pomorskiego,
  • Marszałek Województwa Pomorskiego,
  • Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Słupsku apelują o pilne podjęcie działań w celu utworzenia kierunku położnictwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Uzasadnienie:

W związku z przyjęciem przez Polskę Deklaracji Bolońskiej pielęgniarki i położne kształcą się w systemie studiów wyższych. W Województwie Pomorskiem położne kształcone są tylko w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Następstwem tej sytuacji jest dramatyczny brak położnych odczuwalny szczególnie w zachodniej części województwa.

Z danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wynika, iż od roku 2000

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Słupsku stwierdziła zaledwie 18 praw wykonywania zawodu położnej. W chwili obecnej jedna trzecia zarejestrowanych położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Słupsku posiada uprawnienia emerytalne, a w przeciągu kolejnych pięciu lat liczba ta ulegnie podwojeniu.

Zaistniała sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla ciągłości opieki sprawowanej przez położne nad kobietą i noworodkiem oraz w zaburzy funkcjonowanie pomiotów leczniczych na obszarze Województwa Pomorskiego.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
 Alina Zawadowicz Sebastian Irzykowski

Do wiadomości:

  • Starostów powiatów bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego, słupskiego
  • Prezydenta Słupska
  • Dyrektorów i Prezesów Podmiotów Leczniczych
Comments for this post are closed.