Aktualności

Zapraszam do uczestnictwa w badaniach naukowych dotyczących solidarności zawodowej Pielęgniarek/Pielęgniarzy.

Link do formularza badawczego: (kliknij tutaj)

Comments for this post are closed.