Aktualności

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.04.2021 r. wyrażającego Pana oburzenie w związku z nadaniem przez naszą firmę nazwy projektowi szkoleniowemu skierowanemu do pielęgniarek – „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych średniego personelu medycznego województwa pomorskiego”, pragnę złożyć na Pana ręce przeprosiny oraz wyjaśnienia.

Comments for this post are closed.