Archiwalne szkolenia ze środków unijnych

ue_1

Wartość projektu - 495 170,43 zł - przeszkolono 498 pielęgniarek i położnych

szk_ueZgodnie z umową UDA-POKL.08.01.01-22-061/12-00 OIPiP w Słupsku rozpoczęła realizację Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu: Wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw z branży medycznej w ramach Priorytetu VIII Podrozdział 8.8.1. polegający na przeprowadzaniu bezpłatnych kursów dla pielęgniarek i położnych. Grupa docelowa to pielęgniarki i położne z terenu Województwa Pomorskiego wykonujące indywidualne praktyki oraz zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach tj. nzozach, grupowych praktykach.
Kursy poniżej wymienione zostały zrealizowane do końca 2013 r. tj.:

 

 

 • Edukacja diabetologiczna dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje: Słupsk, Człuchów
 • Trening pęcherza moczowego dla pielęgniarek – 2 edycje: Słupsk, Człuchów
 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – 2 edycje: Słupsk, Człuchów
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje: Bytów, Człuchów Słupsk
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych – 3 edycje: Bytów, Człuchów Słupsk
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla noworodków – 2 edycje: Człuchów, Słupsk
 • Leczenie ran – odleżyny – 3 edycje: Bytów, Człuchów Słupsk
 • Warsztaty „Doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną” – 5 edycji Bytów, Człuchów Słupsk

 

Projekt systemowy - Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego"

 

szk_ue_2Cel projktu
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego przez 5493 pielęgniarki/pielęgniarzy w latach 2010-2015 (kwiecień).
Adresaci

 • Projektem zostaną objęte pielęgniarki/pielęgniarze, spełniający podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz.1923).
 • Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego, jak i spoza Systemu.

 

 1. Pielęgniarstwo ratunkowe od 13.05.2011r. do 30.09.2011r. 34 osoby – Słupsk
 2. Pielęgniarstwo ratunkowe od 12.05.2011r. do 07.11.2011r. 35 osoby – Słupsk
 3. Pielęgniarstwo ratunkowe od 10.05.2014r. do 30.11.2014r. 35 osoby – Słupsk
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe od październik 2014 do kwiecień 2015. 35 osoby – Słupsk

Łącznie zostanie przeszkolonych - 139 osób

szk_ue_3PROJEKT SYSTEMOWY
Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa

CEL GŁÓWNY
Poprawa jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego

UCZESTNICY PROJEKTU
4800 pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających aktualne zatrudnienie w zawodzie, którzy będą uczestniczyć w kursie realizowanym na podstawie programu kształcenia opracowanego w ramach Projektu. Kursy będą przeprowadzane przez uprawnione podmioty wyłaniane w trybie zamówień publicznych i będą bezpłatne dla uczestniczących w nich osób.

 1. Geriatria tzw. szpitalna - 05.12.2013 - 14.02.2014 - edycja Słupsk - 60 osób
 2. Geriatria tzw. szpitalna - 12.03.2014 - 30.04.2014 - edycja Słupsk - 35 osób
 3. Geriatria tzw. szpitalna - 12.03.2014 - 30.04.2014 - edycja Miastko - 35 osób
 4. Geriatria tzw. szpitalna - 18.07.2014 - 25.09.2014 - edycja Bytów - 30 osób
 5. Geriatria tzw. szpitalna - 18.07.2014 - 25.09.2014 - edycja Człuchów - 30 osób
 6. Geriatria tzw. szpitalna - 29.08.2014 - 25.10.2014 - edycja Lębork - 30 osób

Łącznie zostanie przeszkolonych - 220 osób

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

szk_ue_4W latach 2012 - 2015 realizowany jest, przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego projekt systemowy pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. W ramach projektu założono przeszkolenie 2000 lekarzy POZ, 2000 pielęgniarek POZ, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to IV kwartał bieżącego roku. Wykonawcy szkoleń zostaną wyłonieni w drodze zamówienia publicznego.

 1. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej - 03.12.2012 - 11.12.2012 - 30 osób - edycja Słupsk
 2. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 09.09.2013 - 14.09.2013 - 30 osób edycja Słupsk
 3. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 09.09.2013 - 14.09.2013 - 30 osób edycja Człuchów
 4. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 09.05.2014 - 18.05.2014 - 27 osób - edycja Słupsk
 5. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 30.05.2014 - 08.06.2014 - 25 osób - edycja Lębork
 6. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 13.06.2014 - 22.06.2014 - 26 osób - edycja Kościerzyna
 7. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatryczne - 09.09.2013 - 14.09.2014 - 33 osoby - edycja Gdańsk

Łącznie zostanie przeszkolonych - 201 osób