Duplikat PWZ

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która wydała zaświadczenie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Dz. U. z 2013 r. poz. 222).

Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wydaje na podstawie złożonego wniosku nowy druk zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (duplikat).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie duplikatu  zaświadczenia (kliknij tutaj)

Załączniki do wniosku

  1. Zdjęcie rozmiar 40×50 mm.
  2. Arkusz aktualizacyjny (do pobrania w zakładce aktualizacja danych lub prawo wykonywania zawodu).

W przypadku odnalezienia zagubionego dokumentu, pielęgniarka/położna  zobligowana jest zwrócić oryginał do właściwej okręgowej rady celem złożenia dokumentu do teczki osobowej.