Komisje i zespoły

OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK i POŁOŻNYCH w Słupsku

KOMISJE i ZESPOŁY PROBLEMOWE

PRACUJĄCE w VII KADENCJI

 

Podstawa prawna: art. 31 pkt. 4 Ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) oraz Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 03/VII/2016 z dnia 12.01.2016r.

 

KOMISJA PRAWA I LEGISLACJI

 1. Maria Mazur - przewodnicząca komisji
 2. Sebastian Irzykowski - członek komisji
 3. Elżbieta Brzeska - członek komisji
 4. Alina Zawadowicz - członek komisji
 5. Krystyna Naczk - członek komisji

 KOMISJA DS. NADZORU NAD INDYWIDUALNYMI I GRUPOWYMI PRAKTYKAMI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Krystyna Naczk - przewodnicząca komisji
 2. Alina Zawadowicz - członek komisji
 3. Jolanta Woźniak  - członek komisji
 4. Renata Kuźma - członek komisji
 5. Urszula Zając - członek komisji

KOMISJA DS. SOCJALNYCH

 1. Edyta Ostrowska - przewodnicząca  komisji
 2. Bożena Starkowska - członek komisji
 3. Halina Pioterek - członek komisji

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. Aleksandra Góral-Kubasik -  przewodnicząca komisji
 2. Anna Grzegorczyk  - członek komisji
 3. Elżbieta Brzeska - członek komisji
 4. Marzena  Wójcik  - członek komisji

 KOMISJA DS. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. Alina Zawadowicz - przewodnicząca  komisji
 2. Maria Mazur - członek komisji
 3. Edyta Ostrowska – członek komisji

KOMISJA DS. ETYKI ZAWODOWEJ

 1. Renata Kuźma - przewodnicząca  komisji
 2. Iwona Go9łębiewska - członek komisji
 3. Halina Pioterek - członek komisji

 KOMISJA DS. NADZORU NAD OŚRODKAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 1. Anna Grzegorczyk – przewodnicząca komisji
 2. Krystyna Naczk  - członek komisji
 3. Aleksandra Góral-Kubasik  - członek komisji

Ekspert Marzena Bowżyk, starszy specjalista ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, pracownik biura OIPiP w Słupsku.

KOMISJA DS. PROMOCJI ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ORAZ SAMORZĄDU

 1. Sebastian Irzykowski - przewodniczący komisji
 2. Renata Kuźma - członek komisji
 3. Anna Grzegorczyk - członek komisji
 4. Krystyna Naczk - członek komisji
 5. Kazimiera Hebel - członek komisji
 6. Halina Pioterek - członek komisji
 7. Alina Zawadowicz – członek komisji

 ZESPÓŁ DS. POŁOŻNYCH

 1. Krystyna Naczk - przewodnicząca zespołu
 2. Halina Pioterek - członek zespołu
 3. Anna Babiarz - członek zespołu

ZESPÓL REDAKCYJNY BIULETYNU

 1. Alina Zawadowicz - przewodnicząca zespołu
 2. Halina Pioterek - członek zespołu
 3. Sebastian Irzykowski -członek zespołu