Komisje i zespoły

OKRĘGOWA IZBA PIELEGNIAREK i POŁOŻNYCH w Słupsku

KOMISJE i ZESPOŁY PROBLEMOWE

PRACUJĄCE w VII KADENCJI

 

Podstawa prawna: art. 31 pkt. 4 Ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) oraz Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 03/VII/2016 z dnia 12.01.2016r.

 KOMISJA PRAWA I LEGISLACJI

 1. dr n. med. Elżbieta  Grygorowicz przewodnicząca komisji  - Przewodnicząca ORPiP w Słupsku; AP w Słupsku INoZ
 2. mgr Wioletta Barańska - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Szpitala Miejskiego w Miastku, po. Dyrektora ds. medycznych Szpitala Miejskiego w Miastku
 3. mgr Elżbieta Brzeska - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słopsku
 4. lic. pedagog. Alicja Gajewska - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 5. Ewa Ilnicka - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW Koszalin
 6. mgr Maria Jastrzębska - członek komisji - Dyrektor ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
 7. Maria Makowska - Niepubliczny Zakład Opieki Środowiskowej i Promocji Zdrowia `VESTA` Maria Makowska
 8. mgr Maria Mazur - członek komisji - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
 9. Lilianna Płotek - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Szpitala Powiatu Bytowskiego
 10. mgr Alina Zawadowicz - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
 11. mgr Joanna Żbikowska - członek komisji - Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

 KOMISJA DS. NADZORU NAD INDYWIDUALNYMI I GRUPOWYMI PRAKTYKAMI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. poł. Krystyna Naczk - przewodnicząca komisji
 2. Irena Filipiuk - członek komisji
 3. Ewa Łubniewska - członek komisji
 4. mgr Renata Kalicińska - członek komisji

 KOMISJA DS. SOCJALNYCH

 1. mgr Edyta Ostrowska - przewodnicząca  komisji
 2. mgr Bożena Starkowska - członek komisji
 3. mgr Elżbieta Lemann - członek komisji

 KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 1. mgr Góral-Kubasik Aleksandra przewodnicząca komisji
 2. mgr Barańska Wioletta - członek komisji
 3. mgr Elżbieta Brzeska - członek komisji
 4. mgr Maria Jastrzębska - członek komisji
 5. mgr Ewa Malicka-Kaczmarzyk - członek komisji
 6. piel. lic. spec. Wójcik Marzena - członek komisji
 7. lic. Beata Rutz - członek komisji

 KOMISJA DS. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. mgr Alina Zawadowicz - przewodnicząca  komisji
 2. Aldona Bilau - członek komisji
 3. mgr Monika Jarząbek - członek komisji
 4. lic. Beata Rutz - członek komisji
 5. Wita Jusiak - członek komisji
 6. Joanna Dudziak - członek komisji

KOMISJA DS. ETYKI ZAWODOWEJ

 1. lic. Renata Kuźma - przewodnicząca  komisji
 2. mgr Małgorzata Kaczmarek - członek komisji
 3. lic. Urszula Zając - członek komisji
 4. mgr Joanna Żbikowska - członek komisji

 KOMISJA DS. NADZORU NAD OŚRODKAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 1. dr n. med.  Elżbieta Grygorowicz – przewodnicząca komisji
 2. lic. Marzena Kiwka - członek komisji
 3. lic. Marzena Wójcik - członek komisji

Ekspert Marzena Bowżyk, starszy specjalista ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, pracownik biura OIPiP w Słupsku

KOMISJA DS. PROMOCJI ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ORAZ SAMORZĄDU

 1. mgr Sebastian Irzykowski - przewodniczący komisji
 2. lic. Renata Kuźma - członek komisji
 3. Halina Pioterek - członek komisji
 4. mgr Krystyna Naczk - członek komisji
 5. mgr Barańska Wioletta - członek komisji
 6. mgr Góral-Kubasik Aleksandra - członek komisji

 ZESPÓŁ DS. POŁOŻNYCH

 1. mgr Elżbieta Pągowska - przewodnicząca zespołu
 2. Halina Pioterek - członek zespołu
 3. mgr Danuta Drążek - członek zespołu
 4. Krystyna Naczk - członek zespołu
 5. Wita Jusiak - członek zespołu
 6. Anna Babiarz - członek zespołu

ZESPÓL REDAKCYJNY BIULETYNU

 1. mgr Alina Zawadowicz - przewodnicząca zespołu
 2. Halina Pioterek - członek zespołu
 3. mgr Sebastian Irzykowski -członek zespołu