Konferencje Szkolenia

Bezpłatne szkolenie (Webinarium) LECZENIE WSPOMAGAJĄCE W ONKOLOGII Termin: 7 października 2021 r. godzina 18.00

9 Kongres Prawa Medycznego

W dniu 1 grudnia 2020 r., odbędzie się  9. Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, tym razem w wydarzenie w całości przeniesione zostanie do sieci. Wykłady prowadzone będą w formie live streamingu ze studia w Krakowie. Treści prezentowane podczas wydarzenia będą dostępne dla uczestników przez kolejnych 30 dni.

Wydarzenie to od kilku lat cieszy się uznaniem wśród szerokiego grona uczestników z całej Polski reprezentujących zawody medyczne i prawnicze.

Kongres po raz kolejny będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta a także miejscem debaty na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. Tym razem skupimy się także na najbardziej aktualnych tematach związanych z działaniem placówek medycznych i rozliczaniem świadczeń medycznych w dobie pandemii. W gronie tegorocznych wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet i bogate doświadczenie są najlepszą gwarancją wysokiego poziomu spotkania. Szczegóły dotyczące planowego wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie internetowej http://www.prawomedyczne.edu.pl/. 

Konferencji organizowanej przez Naczelna Radę Pielęgniarek i Położnych w dniu 19 lutego 2020 r. 
Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

 

Komunikat

Program konferencji

 

 Zaproszenie - bezpłatna sesja dla pielęgniarek - XXII Kongres PTOK Gdańsk

Interdyscyplinarne Leczenie Niepłodności" GUMed i InVivo

PLAKAT ILN 2019

PROGRAM ILN 2019

SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ Początek Marzec 2019 Szanowni Państwo,

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII W GDAŃSKU WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM ORAZ PANEM ALFREDEM WALTEREM 

Wykładowcą i Liderem Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium

ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU

PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY, Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI PO PRZEŻYCIACH TRAUMATYCZNYCH.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH I OSOBY INNYCH PROFESJI.

Informacje organizacyjne

Szkolenie składa się z szesnastu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Miejscem szkoleń jest siedziba Fundacji PCP, przy ul. Brzozowej 15 (boczna od ul. Dmowskiego) w Gdańsku – Wrzeszczu oraz w lokalu spółki „Dmowskiego Center” ul. Dmowskiego 12.

Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. W przypadku nieobecności na konkretnym zjeździe istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy szkoleniowej (w Gdańsku lub w Warszawie). Nieobecność podczas jednego zjazdu jest akceptowana i nie wywołuje żadnych konsekwencji. Nieobecność podczas dwóch lub większej ilości zjazdów wymaga odpracowania z inną grupą lub zaliczenia zjazdu u trenera prowadzącego. Pełen cykl szkoleniowy stanowi spójną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Zajęcia odbywać się będą o stałych porach: w piątki w godzinach 15.30 – 18.30 i w soboty w godz. 9.00 – 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: fundacjaszkolenia@wp.pl

Kontakt: Jolanta Zboińska; tel.: 660 76 50 50

Koszt szkolenia:

Opłata za każdy zjazd wynosi 300 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.

Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.

Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:

73 1240 2920 1111 0010 1746 9077 
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk z dopiskiem: Imię i nazwisko Grupa 12

Informacje na temat faktur proszę wysyłać na adres e-mail: faktury@psychotraumatologia.com.pl

ZAKRES TEMATYCZNY

 1.    Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 • Psychotraumatologia- geneza.
 • Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
 • Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
 • "Obcęgi Traumatyczne"
 • Neurobiologiczne podstawy stresu traumatycznego.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
 • Kontakt z pacjentem po przeżyciu traumatycznym.
 • Reakcje aparatu psychicznego na traumę.
 • Ramy pracy. Narzędzia do diagnozy historii pacjenta.
 1.    Zjazd: Trauma Przewlekła. ASD, PTSD, złożone PTSD
 • Zespół Stresu pourazowego.
 • Diagnoza PTSD.
 • Symptomatyka PTSD.
 • Dysocjacja jako obrona przed traumą.
 • Ramy pracy- narzędzia diagnostyczne.
 1.    Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
 • Pojęcie więzi psychicznej.
 • Budowanie więzi.
 • Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
 • Specyfika zerwanych więzi i zaburzeń więzi jako źródło traumatyzacj.
 • Metody badania więzi.
 1.    Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
 • Specyfika wieku niemowlęcego.
 • Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
 • Interwencja kryzysowa wobec dziecka straumatyzowanego.
 • Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
 • Proces konsultacyjny.
 1.    Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
 • Specyfika relacji matka – dziecko.
 • Podstawy budowania więzi.
 • Kontenerowanie w relacji matka – niemowlę.
 • Zakłócenia we wczesnych relacjach matka - dziecko jako źródło traumatyzacji.
 • Rola ojca w relacji z dzieckiem.
 • Rola ojca w kontekście relacji matka – dziecko.
 • Specyfika pracy z rodzicami.
 1.    Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
 • Pojęcie przekazu transgeneracyjnego.
 • Traumy rodzinne.
 • Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
 • Odziedziczone rany.
 • Systemowe rozumienie rodziny.
 1.    Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
 • Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
 • Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji.
 • Kontakt z adolescentem – specyfika.
 • Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
 • Specyfika pracy z młodzieżą.
 1.    Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
 • Ciało kolebką umysłu.
 • Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
 • Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
 • Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi
 1.    Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
 • Rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
 • Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
 • Autoagresja i samookaleczenia.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
 • Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 1. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
 • Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
 • Charakterystyka psychologiczna ofiary wykorzystania seksualnego.
 • Rodziny kazirodcze – specyfika.
 • Pomoc psychologiczna osobom po nadużyciach seksualnych.
 • Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
 • Diagnoza dzieci po nadużyciach seksualnych.
 1. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
 • Etiologia procesów demoralizacji.
 • Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
 • Depresja jako konsekwencja izolacji więziennej.
 • Doświadczenia traumatyczne w genezie przestępczości.
 1. Śmierć iżłoba
 • Doświadczenie umierania jako element życia ludzkiego.
 • Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
 • Żałoba patologiczna i niepatologiczna.
 • Specyfika kontaktu z osobą umierającą.

13 Zjazd. Terapia traumy - Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem.

 • Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych: PTSD
 • Rola wyobraźni we wzbogacaniu zasobów psychicznych.
 • Interwencje terapeutyczne w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych
 • „Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
 • Teoria pracy metodą EMDR.
 1. Zjazd Terapia traumy – Konfrontacja z traumą.
 • Konfrontacja z traumą – zasady, uwarunkowania, techniki.
 • IV fazowy model terapii traumy.
  Wykorzystywanie plastyczności pamięci
 • Narracja o traumie
 • Metody konfrontowania z traumą
 1.    Zjazd:  Ressilience
 • Czym jest ressilience ?
 • Warunki kształtowania odporności psychicznej.
 • Czynniki ryzyka a czynniki ochrony.
 • Koncepcja „Disruption and repair”.
 • Okoliczności uzyskania ressilience.

16 Zjazd: Instytucje i system pomocy.

 • Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
 • Model leczenia zintegrowanego w instytucji (wzorowany na Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium).
 • System pomocy instytucjonalnej.
 • Czynniki leczące w instytucji.
 • Podsumowanie kursu.

TERMINY ZAJĘĆ:

 

1 - 2 MARZEC 2019
12 -13 KWIETNIA 2019
31 MAJ - 01 CZERWCA 2019
28 – 29  CZERWCA 2019
06 - 07 WRZEŚNIA 2019
04 - 05 PAŹDZIERNIK 2019
22 - 23 LISTOPAD 2019
13 -14 GRUDZIEŃ 2019
 

Pozostałe terminy zjazdów będą podane w późniejszym czasie. 

W KONTYNUACJI OFERUJEMY II KOLEJNE ETAPY:

 • WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
 • PSYCHTRAUMATOLOGIĘ ZAAWANSOWANĄ

ZESPÓŁ SZKOLACY:

Alfred Walter– lider i wykładowca Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, wieloletni kierownik szkoleń Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta psychoanalityczny,  psychoanalityk w zakresie psychoanalizy dzieci młodzieży i dorosłych, wieloletni kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Stowarzyszeniu Analitycznej Dynamiki Grupowej w Monachium, superwizor i psychoterapeuta psychotraumatologii, członek Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Centrum Leopolda Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu, wieloletni współpracownik i trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Jolanta Zboińska – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta metodą EMDR, wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku oraz superwizje instytucji sektora publicznego.

Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej.

Mariusz Siejek– certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadzący indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku. 

Jolanta Grabska– Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Koszalinie.

Lidia Chylewska-Barakat - psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej. Trenerka i kotrenerka w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy. Specjalizuje się m.in. w terapii traumy, terapii zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń przystosowawczych. Przed wybuchem wojny w Syrii pracowała tam wspólnie z mężem - profesorem Uniwerytetu w Damaszku, wspierając m.in. uchodźców z Iraku, w tym kobiety - ofiary gwałtu.

Mouta Barakat -  prof. Uniwersytetu w Damaszku, 1988 – 1994: delegat Uniwersytetu w Damaszku jako doktorant, UAM Poznań 1994 – 1998: Adiunkt Wydziału Zdrowia Psychicznego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet w Damaszku.1998 – 2001: Adiunkt:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 2001 – 2006: Adiunkt; Wydział Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet w Damaszku. 2007-2012: Associate Profesor Wydziału Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Pedagogiki