Konkursy

Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

 1. Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:
  1. ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  2. ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  3. Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
  4. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
  5. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.
 2. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.
 3. Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.
 4. Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dotacjacovid19@nfz.gov.pl oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.
 1. Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:
 2. wniosek o przyznanie grantu,
 3. zapotrzebowanie na grant,
 4. oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia nr 118/2020/DEF

https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html?fbclid=IwAR2hf366MY4sK5NXPtZlfN2iFJxPuaidbr5Fp0r2wtyS4VNfzTGBon0_qGc