OIPiP Słupsk

Biblioteka

Tytuł Autor Ilość książek Dostępnych Spis treści
Komunikowanie się z chorym psychicznie Ewa Wilczek-Rużyczka 2 2
Komunikowanie się z chorym psychicznie Ewa Wilczek-Rużyczka 2 2
Promocja zdrowia red. Anna Andruszkiewicz 2 0
Promocja zdrowia red. Anna Andruszkiewicz 2 0
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych red. Elżbieta Rutkowska 3 3
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych red. Elżbieta Rutkowska 3 3
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego red. Irena Wrońska 4 4
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego red. Irena Wrońska 4 4
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego red. Irena Wrońska 4 4
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego red. Irena Wrońska 4 4
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie red.Anna Kwiatkowska 2 2
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie red.Anna Kwiatkowska 2 2
Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej red. Anna Ksykiewicz-Dorota 2 2
Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej red. Anna Ksykiewicz-Dorota 2 2
Zarządzanie w pielęgniarstwie red. Anna Ksykiewicz-Dorota 2 2
Zarządzanie w pielęgniarstwie red. Anna Ksykiewicz-Dorota 2 2
Podstawy pielęgniarstwa Tom I red. Barbara Ślusarska 3 2
Podstawy pielęgniarstwa Tom I red. Barbara Ślusarska 3 2
Podstawy pielęgniarstwa Tom II red. Barbara Ślusarska 2 2
Podstawy pielęgniarstwa Tom II red. Barbara Ślusarska 2 2
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari 4 4
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari 4 4
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari 4 4
Pielęgniarstwo transkulturowe red. Anna Majda 2 2
Pielęgniarstwo transkulturowe red. Anna Majda 2 2
Pielęgniarstwo pediatryczne red. Bogusław Pawlaczyk 2 2
Pielęgniarstwo pediatryczne red. Bogusław Pawlaczyk 2 2
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska 8 8
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska 8 8
Pielęgniarstwo Ćwiczenia Tom I red. Wiesława Ciechaniewicz 2 2
Pielęgniarstwo Ćwiczenia Tom I red. Wiesława Ciechaniewicz 2 2
Pielęgniarstwo Ćwiczenia Tom II red. Wiesława Ciechaniewicz 2 1
Pielęgniarstwo Ćwiczenia Tom II red. Wiesława Ciechaniewicz 2 1
Filozofia i teorie pielęgniarstwa red. Jolanta Górajek-Jóźwik 2 2
Filozofia i teorie pielęgniarstwa red. Jolanta Górajek-Jóźwik 2 2
Metodologia badań w pielęgniarstwie Helena Lenartowicz 2 2
Metodologia badań w pielęgniarstwie Helena Lenartowicz 2 2
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne red. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 3 2
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne red. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 3 2
Wybrane elementy socjologii red. Anita Majchrowska 2 2
Wybrane elementy socjologii red. Anita Majchrowska 2 2
Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej red. Jolanta Górajek-Jóźwik 2 2
Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej red. Jolanta Górajek-Jóźwik 2 2
Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo red. Laura Wołowicka 3 3
Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo red. Laura Wołowicka 3 3
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia red. Elżbieta Krajewska-Kułak 2 2
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia red. Elżbieta Krajewska-Kułak 2 2
Diagnozy i interwencje pielęgniarskie red. Maria Kózka 2 2
Diagnozy i interwencje pielęgniarskie red. Maria Kózka 2 2
Pielęgniarstwo neurologiczne red. Krystyna Jaracz 3 3
Pielęgniarstwo neurologiczne red. Krystyna Jaracz 3 3
Procedury pielęgniarskie red. Maria Kózka 2 1
Procedury pielęgniarskie red. Maria Kózka 2 1
Opieka nad kobietą ciężarną red. Agnieszka M. Bień 3 2
Opieka nad kobietą ciężarną red. Agnieszka M. Bień 3 2
Opieka nad kobietą ciężarną red. Agnieszka M. Bień 3 2
Opieka nad noworodkiem red. Agnieszka Bałanda 2 1
Opieka nad noworodkiem red. Agnieszka Bałanda 2 1
Opieka przedkoncepcyjna red. Grażyna Stadnicka 1 0
Psychiatria red. Janusz Heitzman 6 6
Psychiatria red. Janusz Heitzman 6 6
Mikrobiologia red. Piotr B. Heczko 2 2
Mikrobiologia red. Piotr B. Heczko 2 2
Zakażenia szpitalne red. Piotr B. Heczko 3 3
Zakażenia szpitalne red. Piotr B. Heczko 3 3
Zakażenia szpitalne red. Piotr B. Heczko 3 3
Pedagogika red. Wiesława Ciechaniewicz 2 2
Pedagogika red. Wiesława Ciechaniewicz 2 2
Pielęgniarstwo pediatryczne-DELMARA red. Zofia Dróżdż-Gessner 3 3
Pielęgniarstwo pediatryczne-DELMARA red. Zofia Dróżdż-Gessner 3 3
Pielęgniarstwo pediatryczne-DELMARA red. Zofia Dróżdż-Gessner 3 3
Medycyna ratunkowa red. Juliusz Jakubaszko 4 4
Medycyna ratunkowa red. Juliusz Jakubaszko 4 4
Ratownik medyczny red. Juliusz Jakubaszko 1 1
Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych red. Jan Ciećkiewicz 1 1
ABC resuscytacji red. Juliusz Jakubaszko 1 1
ABC postępowania w urazach red. Juliusz Jakubaszko 1 1
EKG w medycynie ratunkowej Amal Mattu 1 1
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej ICNP wersja 1.0 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 2 2
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej ICNP wersja 1.0 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 2 2
ABC EKG elektrokardiografia nie tylko dla orłów M.M. Pierścińska 2 2
ABC EKG elektrokardiografia nie tylko dla orłów M.M. Pierścińska 2 2
Repetytorium z EKG Tom I M.E. Starczewska 2 2
Repetytorium z EKG Tom I M.E. Starczewska 2 2
Repetytorium z EKG Tom II M.M. Pierścińska 2 2
Repetytorium z EKG Tom II M.M. Pierścińska 2 2
Repetytorium z EKG Tom III M.E. Starczewska 2 2
Repetytorium z EKG Tom III M.E. Starczewska 2 2
Medycyna ratunkowa i katastrof red. Andrzej Zawadzki 4 4
Medycyna ratunkowa i katastrof red. Andrzej Zawadzki 4 4
Interpretacja EKG Dale Dubin/ red.Tadeusz Mandecki 2 2
Interpretacja EKG Dale Dubin/ red.Tadeusz Mandecki 2 2
Etyka w praktyce pielęgniarskiej Sara T. Fry 2 1
Etyka w praktyce pielęgniarskiej Sara T. Fry 2 1
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Andrzej Nowicki 7 7
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Andrzej Nowicki 7 7
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom I red. Dorota Kilańska 2 2
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom I red. Dorota Kilańska 2 2
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom II Beata Brosowska,Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz 2 2
Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom II Beata Brosowska,Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz 2 2
Onkologia red. Arkadiusz Jeziorski 2 2
Onkologia red. Arkadiusz Jeziorski 2 2
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej red. Krystyna de Walden-Gałuszko 2 2
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej red. Krystyna de Walden-Gałuszko 2 2
Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie red. Marian Krawczyński 2 2
Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie red. Marian Krawczyński 2 2
Żywienie dzieci Halina Woś 2 2
Żywienie dzieci Halina Woś 2 2
Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska-Łagowska 4 4
Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska-Łagowska 4 4
Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska-Łagowska 4 4
Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim Urszula Krzyżanowska-Łagowska 4 4
Wszystko dla dzieci - poradnik dla rodziców red. Bożena Mazur 1 1
Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży red. Anna Oblacińska 2 2
Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży red. Anna Oblacińska 2 2
Pierwsza pomoc w pediatrii Barbara Aehlert 2 2
Pierwsza pomoc w pediatrii Barbara Aehlert 2 2
Jak dbaĆ o dostęp naczyniowy do hemodializy red. Beata Białobrzeska 2 2
Jak dbaĆ o dostęp naczyniowy do hemodializy red. Beata Białobrzeska 2 2
Wstrzyknięcia Wiesława Ciechaniewicz 1 1
Pielęgniarstwo operacyjne red. Gertraud Luce-Wunderle 4 4
Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego Maria Jolanta Ciuruś 1 1
Elementy socjologii dla pielęgniarek Iwona Taranowicz 1 1
Rodzina-zdrowie-choroba Zofia Kawczyńska-Butrym 1 1
Etyka w pracy pielęgniarskiej red. Irena Wrońska 1 1
Pielęgniarstwo geriatryczne red. Krzysztof Galus 3 3
Przetaczanie krwi Elżbieta Wiszniewska-Gauer 1 1
Sztuka rozmowy z chorym red. Anna Grajcarek 2 2
Sztuka rozmowy z chorym red. Anna Grajcarek 2 2
Wywiad i badanie fizykalne Barbara Bates 1 1
Leczenie odleżyn i ran przewlekłych Grzegorz Krasowski 2 2
Leczenie odleżyn i ran przewlekłych Grzegorz Krasowski 2 2
Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne Cecylia Ugniewska 1 1
Zarys wybranych problemów edukacji zdrwotnej Elżbieta Charońska 1 1
Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie Helena Lenartowicz 1 1
Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki Irena Wrońska 2 2
Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki Irena Wrońska 2 2
Stwardnienie rozsiane Wojciech Cendrowski 1 1
Pielęgniarstwo w chirurgii red. Maria T. Szewczyk 3 3
Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce red. Anna Piątek 2 2
Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce red. Anna Piątek 2 2
Standardy pielęgniarskie w chirurgii dziecięcej red. Aleksandra Śnieg 2 2
Standardy pielęgniarskie w chirurgii dziecięcej red. Aleksandra Śnieg 2 2
Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym Robert Ślusarz 2 1
Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym Robert Ślusarz 2 1
OdpowiedzialnośĆ zawodowa pielęgniarek i położnych red. Grażyna Rogala-Pawelczyk 4 4
OdpowiedzialnośĆ zawodowa pielęgniarek i położnych red. Grażyna Rogala-Pawelczyk 4 4
OdpowiedzialnośĆ zawodowa pielęgniarek i położnych red. Grażyna Rogala-Pawelczyk 4 4
Historia medycyny Władysław Szumowski 1 1
Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii,ginekologii i urologii Zenona Czarnecka 2 2
Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii,ginekologii i urologii Zenona Czarnecka 2 2
Pielęgniarstwo w praktyce ogólnej tradycja i zmiany red. Irena Wrońska 1 1
Rola samorządów-zawodów zaufania publicznego- red. Małgorzata Żbikowska 1 1
Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym Anna Ksykiewicz-Dorota 1 1
Dziecko w zdrowiu i chorobie red. Krystyna Piskorz 3 3
Dziecko w zdrowiu i chorobie red. Krystyna Piskorz 3 3
Dziecko w zdrowiu i chorobie red. Krystyna Piskorz 3 3
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego red. Elżbieta Walewska 3 2
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego red. Elżbieta Walewska 3 2
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej red. Kornelia Kędziora-Kornatowska 9 8
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej red. Kornelia Kędziora-Kornatowska 9 8
Zdrowie Stres Choroba red. Helena Wrona-Polańska 2 2
Zdrowie Stres Choroba red. Helena Wrona-Polańska 2 2
Metoda case study w pielęgniarstwie red. Małgorzata Lesińska-Sawicka 2 2
Metoda case study w pielęgniarstwie red. Małgorzata Lesińska-Sawicka 2 2
Stres w chorobach przewlekłych Jadwiga Jośko 2 2
Stres w chorobach przewlekłych Jadwiga Jośko 2 2
Przewlekła obturacyjna choroba płuc Paul S. Thomas, Deborah Yates 2 2
Przewlekła obturacyjna choroba płuc Paul S. Thomas, Deborah Yates 2 2
Droga pielęgniarek i położnych do samodzielności zawodowej Zofia Szyszkowska-Furtak 1 1
Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii red. Krystyna Piskorz-Ogórek 1 1
Wybrane zagadnienia z kardiologii,diabetologii i nadciśnienia tętniczego red. Witold Rużyłło 1 1 -
Diabetologia red. Dariusz Moczulski 1 1 -
Cukrzyca - kompendium red. Jacek Sieradzki 1 1 -
Benfotiamina a cukrzyca Waldemar Karnafel 1 1 -
Zakażenia chirurgiczne Krzysztof Bielecki 2 2 -
Zakażenia chirurgiczne Krzysztof Bielecki 2 2 -
Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek red. Elżbieta Krajewska-Kułak 2 2 -
Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek red. Elżbieta Krajewska-Kułak 2 2 -
Leczenie ran w praktyce red. Jerzy Strużyna 4 3 -
Leczenie ran w praktyce red. Jerzy Strużyna 4 3 -
Położnictwo i ginekologia William W. Beck,jr 1 1 -
Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego Małgorzata Fleischer, Bogumiła Bober-Gheek 1 1 -
Pielęgniarstwo operacyjne Maria Ciuruś 4 4
Cukrzyca typu 1 u Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Ragnar Hanas 1 1 -
Zespół stopy cukrzycowej red. Waldemar Karnafel,Beata Mrozikiewicz-Rakowska 1 1 -
Podstawy położnictwa-Najważniejsze zagadnienia red. Maria Kaleta 1 1 -
Podstawy położnictwa-Przed porodem red. Maria Kaleta 1 1 -
Podstawy położnictwa-Poród red. Maria Kaleta 1 1 -
Podstawy położnictwa-Po porodzie red. Maria Kaleta 1 1 -
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Mary E. Muscari 4 4
Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym red. Danuta Rakowska-Róziewicz 1 1 -
Pielęgniarstwo neurologiczne Kazimiera Adamczyk 3 3
Podstawy pielęgniarstwa Tom I red. Barbara Ślusarska 3 2
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych red. Elżbieta Rutkowska 3 3
Pielęgniarstwo 1 Maria Kózka 1 1 -
Anna Rydlówna(1884-1969) Urszula Perkowska 1 1 -
Projektowanie opisów pracy w szpitalach red. Ryszard Rutka 2 2 -
Projektowanie opisów pracy w szpitalach red. Ryszard Rutka 2 2 -
Program Akredytacji Szpitali Michał Bedlicki, Halina Kutaj-Wąsikowska 2 2 -
Program Akredytacji Szpitali Michał Bedlicki, Halina Kutaj-Wąsikowska 2 2 -
Opieka długoterminowa w Polsce red. Mieczysław Augustyn 1 1 -
Terminologia ,definicje i wymogi jednostek organizacyjnych ... red. Maciej Murkowski, Andrzej Koronkiewicz 1 1 -
Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym red. Anna Ksykiewicz-Dorota, Piotr Rusecki 1 1 -
Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu Maciej Murkowski, Andrzej Koronkiewicz 1 1 -
Państwowy egzamin specjalizacyjny dla pielęgniarek i położnych CKPPiP 1 1 -
Pielęgniarstwo kardiologiczne red. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka 1 1 -
Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego G. Cepuch, B. Krzeczowska, M. Perek, K. Twarduś 2 2 -
Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego G. Cepuch, B. Krzeczowska, M. Perek, K. Twarduś 2 2 -
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym red. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko 1 0 -
Opieka nad osobami przewlekle chorymi,w wieku podeszłym i niesamodzielnymi red. D. Talarska, K. Wieczorkowska-Tobis, E. Szwałkiewicz 2 1 -
Opieka nad osobami przewlekle chorymi,w wieku podeszłym i niesamodzielnymi red. D. Talarska, K. Wieczorkowska-Tobis, E. Szwałkiewicz 2 1 -
Stany naglące u noworodka red. Jerzy Szczapa 2 2 -
Stany naglące u noworodka red. Jerzy Szczapa 2 2 -
Opieka nad wcześniakiem red. Anna B. Pilewska-Kozak 2 2 -
Opieka nad wcześniakiem red. Anna B. Pilewska-Kozak 2 2 -
Praktyka zawodowa red. Ewa Dmoch-Gajzlerska 2 1 -
Praktyka zawodowa red. Ewa Dmoch-Gajzlerska 2 1 -
Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową red. Anna Koper, Irena Wrońska 2 2 -
Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową red. Anna Koper, Irena Wrońska 2 2 -
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki Anna Stychlerz 2 2 -
Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki Anna Stychlerz 2 2 -
Diabetokardiologia K.Narkiewicz,T.Pasierski,W.Pikto-Pietkiewicz,K.Strojek 1 1 -
Przwlekle chory w domu P.Krakowiak,D.Krzyżanowski,A.Modlińska 1 1 -
Medycyna ratunkowa i katastrof red.Andrzej Zawadzki 4 4
Pielęgniarstwo 2 Maria Kózka 1 1 -
Zaburzenia lipidowe red. Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek 1 1 -
Zaburzenia lipidowe wydanie II red. Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek 1 1 -
Ochrona przed chorobami układu krążenia i nerek w cukrzycy typu 2: red. John Chalmers 1 1 -
Psychiatria red. Janusz Heitzman 6 6
Pediatria Tom 2 red. Bolesław Górnicki,Barbara Dębiec,Jan Baszczyński 2 2 -
Zespół metaboliczny red. Artur Mamcarz 1 1 -
Pielęgniarstwo w chirurgii Wojciech Kapała 3 3
Pielęgniarstwo w chirurgii Wojciech Kapała 3 3
Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych + CD red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański 3 3 -
Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych + CD red. Elżbieta Krajewska-Kułak,Marek Szczepański 3 3 -
Neurologia krótkie kompendium Antoni Prusiński 1 1 -
Historia cukrzycy C.Savona-Ventura,C.E. Mogensen 1 1 -
Atlas cukrzycy typu 2 red. Jay S. Skyler, MD ; red. wydania I polskiego Władysław Grzeszczak 1 1 -
Atlas diabetologii klinicznej red. C. Ronald Kahn i Stanley G. Korenman 1 1 -
Zbiór standardów Krystyna Kimak 2 2 -
Zbiór standardów Krystyna Kimak 2 2 -
Pielęgniarstwo psychiatryczne red. Krystyna Górna,Krystyna Jaracz,Janusz Rybakowski 3 3 -
Pielęgniarstwo psychiatryczne red. Krystyna Górna,Krystyna Jaracz,Janusz Rybakowski 3 3 -
Pielęgniarstwo diabetologiczne red. Alicja Szewczyk 2 2 -
Pielęgniarstwo diabetologiczne red. Alicja Szewczyk 2 2 -
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 8 8
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 8 8
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 8 8
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne red. Katarzyna Wieczorowska-Tobis,Dorota Talarska 3 2
Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych + CD red. Elżbieta Krajewska-Kułak,Marek Szczepański 3 3 -
Medycyna ratunkowa i katastrof red.Andrzej Zawadzki 4 4
Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej red.E.Krajewska-Kułak,H.Rolka,B.Jankowiak 1 1 -
Pielęgniarstwo onkologiczne red.Anna Koper 2 2 -
Pielęgniarstwo onkologiczne red.Anna Koper 2 2 -
Leczenie ran przewlekłych red.M.T. Szewczyk,A.Jawień 2 2 -
Leczenie ran przewlekłych red.M.T. Szewczyk,A.Jawień 2 2 -
RóżnorodnośĆ kulturowa w opiece pielęgniarskiej red.J.Zalewska-Puchała,A.Majda 1 1 -
Pielęgniarstwo w systemie opieki zdrowotnej Tom I red.G.Rogala-Pawelczyk,J.Kubajka-Piotrowska,M.Kilarska 1 1 -
Nadzieja w ludzkim cierpieniu Hanna Paszko 1 1 -
Badanie fizykalne w pielęgniarstwie red.Danuta Dyk 2 2 -
Badanie fizykalne w pielęgniarstwie red.Danuta Dyk 2 2 -
Resuscytacja noworodka M.Rutkowska,E.Adamska,M.Reśko-Zachara 2 2 -
Resuscytacja noworodka M.Rutkowska,E.Adamska,M.Reśko-Zachara 2 2 -
OdpowiedzialnośĆ zawodowa pielęgniarek i położnych red. Grażyna Rogala-Pawelczyk 4 4
RKO i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PRR,red.Janusz Andres 2 2 -
RKO i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PRR,red.Janusz Andres 2 2 -
Pielęgniarstwo geriatryczne red.G.Motzing, S.Schwarz 3 3
Pielęgniarstwo geriatryczne red.G.Motzing, S.Schwarz 3 3
Geriatria w przypadkach klinicznych red.B.Gryglewska, T.Grodzicki 1 1 -
Jak rozpoznaĆ dziecko krzywdzone? red.Anna Grajcarek 1 1 -
Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej red.Bolesław Rutkowski 1 1 -
Pielęgniarstwo psychiatryczne red. Krystyna Górna,Krystyna Jaracz,Janusz Rybakowski 3 3 -
Vademecum Dokumentacji Kadrowej 2016 + CD red. Grażyna Mazur, Anna Makarczuk 1 1 -
Pielęgniarstwo w systemie opieki zdrowotnej Tom II NIPiP 1 1 -
Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo red. Laura Wołowicka, Danuta Dyk 3 3
Pielęgniarstwo środowiskowe tom II B.Brosowska, E. Mielczarek-Pankiewicz 1 1 -
Pielęgniarstwo w POZ tom I red.Dorota Kilańska 1 1 -
Przebieg operacji od A do Z Gertraud Harmsen 4 4 -
Przebieg operacji od A do Z Gertraud Harmsen 4 4 -
Nadciśnienie tętnicze i diabetologia w pytaniach i odpowiedziach red.A.Januszewicz,J.Sieradzki,A.Więcek 2 2 -
Nadciśnienie tętnicze i diabetologia w pytaniach i odpowiedziach red.A.Januszewicz,J.Sieradzki,A.Więcek 2 2 -
Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie red. Małgorzata Lesińska-Sawicka 1 1 -
Diabetologia praktyczny poradnik red. Krzysztof Strojka 1 1 -
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 (praktyczny przewodnik) Teresa Koblik 1 1 -
Nowe trendy w diabetologii 2012/2013 red. Leszek Czupryniak 1 1 -
Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera-płyta Krystyna Łudzik-Kmiecik,Izabela Mendzelewska,Gabriela Aksamit 1 1 -
Alina Pienkowska miłośĆ w cieniu polityki Barbara Szczepuła 1 1 -
ASTMA Biografia Mark Jackson,red. Tadeusz Przybyłowski 1 1 -
Stosowanie leku poza Charakterystyką Produktu Leczniczego fr nauk prawnych Marek Koenner 1 1 -
Położnictwo i Ginekologia Repetytorium pod re. Grzegorz H. Bręborowicz 3 3 -
Położnictwo i Ginekologia Repetytorium red. Grzegorz H. Bręborowicz 3 3 -
Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych red.prowadzący dr n. med Piotr Gajewski 1 1 -
Położnictwo i Ginekologia Repetytorium red. Grzegorz H. Bręborowicz 3 3 -
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zazulińska-Ziólkiewicz 8 8
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zazulińska-Ziólkiewicz 8 8
Pielęgniarstwo internistyczne red. Dorota Talarska, Dorota Zazulińska-Ziólkiewicz 8 8
Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego red. Elżbieta Walewska 3 2
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej red. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska 9 8
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne red. M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek 4 4 -
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne red. M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek 4 4 -
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne red. M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek 4 4 -
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne red. M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek 4 4 -
Psychiatria red. P. Gałecki, A.szulc 6 6
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Anna Koper 7 7
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Red.K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska 9 8
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej red. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska 9 8
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Red.K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska 9 8
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Red.K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolmowska 9 8
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej red. K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska 9 8
Chory na cukrzyce w opiece specjalistycznej pod red.Jacka Sieradzińskiego 1 1 -
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Anna Koper 7 7
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Anna Koper 7 7
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Anna Koper 7 7
Pielęgniarstwo onkologiczne red. Anna Koper 7 7
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Pacjent z chorobą nowotworową red.Krystyna Serkies 6 6 -
Dokumentacja medyczna w praktyce Red. M. Glibiński, R. Ciemierz 3 3 -
Dokumentacja medyczna w praktyce Red. M. Glibiński, R. Ciemierz 3 3 -
Dokumentacja medyczna w praktyce red. M. Gibiński, R. Ciemierz 3 3 -
Dzieje Pielęgniarstwa i Położnictwa na ziemi częstochowskiej Halina Synakiewicz 1 1 -
25-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warnii i Mazur 1991-2016 red. Maria Danielewicz 1 1 -
Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci Red. W. Balwierz, A. Motyl-Bujakowska, K. Garus 1 1 -
Choroby Układu Krążenia w cukrzycy Jacek Sieradziński 1 1 -
Neuropatia cukrzycowa J.Loba, L. Czupryniak, P. Witek 1 1 -
Psychopatologia Lidia Cerpiałowska 2 2 -
Psychiatria red. Marek Jarema 6 6
Psychiatria red. Marek Jarema 6 6
Psychopatologia Lidia Cerpiałowska 2 2 -
Pielęgniarstwo operacyjne red. Gertraund Luce- Wunderle, Anita Debrand-Passard 4 4
Pielęgniarstwo operacyjne red. Gertraund Luce- Wunderle, Anita Debrand-Passard 4 4
Przebieg Operacji od A do Z Gertraud Harmsen 4 4 -
Przebieg Operacji od A do Z Gertraud Harmsen 4 4 -
Medycyna Ratunkowa Scott H. Plantz E. John Wipfler 4 4
Medycyna Ratunkowa Scott H. Plantz E. John Wipfler 4 4
Cukrzyca Tom 2 red. Jacek Sieradzki 1 1 -
Cukrzyca Tom 1 red. Jacek Sieradziński 1 1 -
Kompendium farmakologii i farmakoterapii red. Andrzej Danysz 1 1 -
Pediatria Tom 1 red. B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński 1 1 -
Pediatria Tom 2 red. B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński 2 2 -
Stopa Cukrzycowa re. Waldemar Karnafel 1 1 -
Medycyna Wewnętrzna Red. Gerd Herold 1 1 -
Pielęgniarstwo Rodzinne i Opieka Środowiskowa red. B. Ślusarska, L. Marcinowicz, K. Kocka 3 3 -
Położnictwo i ginekologia Tom 1 red.Grzegorz H. Bręborowicz 2 2 -
Położnictwo i ginekologia Tom 1 red.Grzegorz H. Bręborowicz 2 2 -
Położnictwo i ginekologia Tom 2 red.Grzegorz H. Bręborowicz 2 2 -
Położnictwo i ginekologia Tom 2 red.Grzegorz H. Bręborowicz 2 2 -
Pielęgniarstwo Rodzinne i Opieka Środowiskowa red. B. Ślusarska, L. Marcinowicz, K. Kocka 3 3 -
Pielęgniarstwo Rodzinne i Opieka Środowiskowa red. B. Ślusarska, L. Marcinowicz, K. Kocka 3 3 -
Pozaustrojowe Oczyszczanie Krwi na oddziale intensywnej terapii pod red. R. Lango, K. Kuszy 2 2 -
Pozaustrojowe Oczyszczanie Krwi na oddziale intensywnej terapii pod red. R. Lango, K. Kuszy 2 2 -
Pielęgniarstwo we współczesnym Położnictwie i Ginekologii red. Celina Łapecka-Klusek 1 1 -
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii red. M. Rabiej, B. Mazurkiewicz 2 2 -
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii red.M.Rabiej, B. Mazurkiewicz 2 2 -
Edukacja Zdrowotna red. B. Woynarowska 2 2 -
Edukacja Zdrowotna red.B.Woynarowska 2 2 -
Ginekologia Grzegorz H. Bręborowicz 1 1 -
Położnictwo Grzegorz H. Bręborowicz 1 1 -
Pielęgniarstwo anestezjologiczne Eva Knipfer, Eberhard Kochs 2 2 -
Pielęgniarstwo anestezjologiczne Eva Knipfer, Eberhard Kochs 2 2 -
Pielęgniarstwo chirurgiczne Lucyna Ścisło 2 2 -
Pielęgniarstwo chirurgiczne Lucyna Ścisło 2 2 -
Neonatologia - wydanie II rozszerzone i uaktualnione Jerzy Szczapa 1 1 -
Badanie kliniczne Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson 2 2 -
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej K.Kędziora-Kornatowska, M.Muszalak, E.Skolmowska 9 8
BATES - kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym Zbigniew Gaciong, Piotr Jędrusik 1 1 -
Leczenie ran w praktyce Joseph E. Grey, Keith G. Harding 4 3 -
Leczenie ran w praktyce Joseph E. Grey, Keith G. Harding 4 3 -
Badanie kliniczne Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson 2 2 -