Podziękowania kondolencje

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Śp.

dr n.med. Elżbiety Grygorowicz.

Odeszła od nas wspaniała i życzliwa osoba, która od wielu lat całym sercem działała na rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jej uśmiech i dobro, jakim dzieliła się  z innymi.

Będzie nam Jej brakowało

Wyrazy głębokiego współczucia składają członkowie oraz pracownicy  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Zespołom pielęgniarskim z Oddziałów Chemioterapii i Chorób Wewnętrznych oraz szczególnie Pani Irenie Drapalskiej z Oddziału Dermatologii - za okazaną pomoc, serce, współczucie i wsparcie - w okresie choroby i odchodzenia mojego męża bardzo dziękuję.
Joanna Kisiel