Prezydium i Okręgowa Rada

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Irzykowski Sebastian przewodniczący
2. Grzegorczyk Anna w-ce przewodnicząca
3. Naczk Krystyna w-ce przewodnicząca
4. Kuźma Renata sekretarz
5. Alina Zawadowicz skarbnik
6. Halina Pioterek członek
7. Jolanta Woźniak członek

 

Członkowie Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Irzykowski Sebastian przewodniczący
2. Grzegorczyk Anna w-ce przewodnicząca
3. Naczk Krystyna w-ce przewodnicząca
4. Kuźma Renata sekretarz
5. Alina Zawadowicz skarbnik
6. Halina Pioterek członek ORPiP
7. Jolanta Woźniak członek ORPiP
8. Zając Urszula członek ORPiP
9. Edyta Ostrowska członek ORPiP
10. Starkowska Bożena członek ORPiP
11. Górak-Kubasik Aleksandra członek ORPiP
12. Hebel  Kazimiera członek ORPiP
13. Brzeska  Elżbieta członek ORPiP
14. Gołębiewska Iwona członek ORPiP