Prezydium i Okręgowa Rada

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Irzykowski Sebastian I w-ce przewodniczący
2. Grzegorczyk Anna II w-ce przewodnicząca
3. Naczk Krystyna III w-ce przewodnicząca
4. Pioterek Halina I członek
5. Woźniak Jolanta II  członek
6. Kuźma Renata sekretarz
7. Zawadowicz Alina Skarbnik

 

Członkowie Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Irzykowski Sebastian I w-ce przewodniczący
2. Grzegorczyk Anna II w-ce przewodnicząca
3. Naczk Krystyna III w-ce przewodnicząca
4. Pioterek Halina I członek
5. Woźniak Jolanta II  członek
6. Kuźma Renata sekretarz
7. Zawadowicz Alina Skarbnik
8. Mazur  Maria Członek OIPIP
9. Zając Urszula Członek OIPIP
10. Edyta Ostrowska Członek OIPIP
11.  Starkowska Bożena Członek OIPIP
12. Górak-Kubasik Aleksandra Członek OIPIP
13.  Hebel  Kazimiera Członek OIPIP
14.  Brzeska  Elżbieta Członek OIPIP
15. Gołębiewska Iwona Członek OIPIP

 

Przedstawiciele Organów  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Sapowicz Iwona   Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
2. Stoppa Stefania Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
3.  Kryczka Anna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej