Prezydium i Okręgowa Rada

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp.   Nazwisko i imię Funkcja
1.   Irzykowski Sebastian przewodniczący
2.   Grzegorczyk Anna w-ce przewodnicząca
3.   Woźniak Jolanta w-ce przewodnicząca
4.   Naczk Krystyna sekretarz
5.   Zawadowicz Alina skarbnik
6.   Ostrowska Edyta członek
7.   Kryczka Anna członek

 

Członkowie Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Irzykowski Sebastian przewodniczący
2. Grzegorczyk Anna w-ce przewodnicząca
3. Woźniak Jolanta w-ce przewodnicząca
4. Naczk Krystyna sekretarz
5. Zawadowicz Alina skarbnik
6. Ostrowska Edyta członek ORPiP
7. Kryczka Anna członek ORPiP
8. Niewiadomska Agata członek ORPiP
9. Stoppa Stefania członek ORPiP
10. Ząbek Krzysztof członek ORPiP
11. Sapowicz Iwona członek ORPiP
12. Dajczak Małgorzata członek ORPiP
13. Makowska Monika członek ORPiP
14. Gołębiewska Iwona członek ORPiP
15. Sadowska Roksana członek ORPiP
16. Szczepanek Alicja członek ORPiP