Projekt RPPM.05.05.00-22-0109/19 Wyższe kwalifikacje pielęgniarek i położnych

 

W ramach  projektu „ Wyższe kwalifikacje pielęgniarek i położnych ”nr RPPM.05.05.00-22-0109/19 współfinasowanego  ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku   zaprasza na bezpłatne szkolenia :

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych

  • Edukator w cukrzycy- trzy edycje – szczegóły
  • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – edycja – szczegóły
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- edycja- szczegóły
  • Wywiad i badania fizykalne- edycja- szczegóły
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych- edycja – szczegóły

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek

KURSY SPECJALISTYCZNE dla położnych

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE dla położnych

  • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze– edycja- szczegóły

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE  dla pielęgniarek

  • Pielęgniarstwo ratunkowe – edycja  – szczegóły

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

  • Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie – dziewięć edycji

Cel projektu: Poprawiona sytuacja osób  w wieku aktywności  zawodowej na rynku  pracy

Czas trwania projektu: 01.06.2020-30.11.2021

Wartość projektu:  999 710,35 PLN

Dofinansowanie  ze środków europejskich: 849 753,80 PLN

 

Szczegółowych informacji udzielamy w biurze  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk lub pod numerami tel. 798 000 608 , 668 026 287, 59 84227863