Po wpisaniu swojego numeru PWZ wyszukiwarka wyświetli rejon wyborczy, do którego zostali przypisani. W uzasadnionych wypadkach można dokonać zmiany rejonu informując o tym fakcie Okręgową Komisję Wyborczą za pośrednictwem biura OIPiP w Słupsku (informacja musi mieć formę pisemną).