Szkolenie w dniu 14 marca 2012 r. – Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w aspekcie nowych przepisów prawnych