Weryfikacja posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej

Na podstawie art. 44. Ust. 2. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej część danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Weryfikacja jest możliwa po kliknięciu w link:

https://nipip.pl/weryfikacja-pwz/