Wymiana zaświadczenia PWZ

Wymiana zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu na nowe

Pielęgniarka/położna, która posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, wydane przez Urząd Wojewódzki lub ORPiP na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 3 listopada 1999 roku powinna zwrócić się do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wydanie nowego zaświadczenia (zgodnie z  §1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez okręgową radę (§ 10 uchwały 320/VII/2018 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r., 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Wniosek należy złożyć w okręgowej izbie, która to prawo wydała.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o wymianę starego zaświadczenia o pwz na nowe (kliknij tutaj)

Załączniki do wniosku:

  • Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny – dostępny w zakładce aktualizacja danych,
  • Stare zaświadczenie o pwz,
  • 2 zdjęcia 40×50 mm.