XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Pielegniarek i Położnych