Zapytania Ofertowe do Projektu RPPM.05.05.00-0109/19 Wyższe kwalifikacje pielęgniarek i położnych

Zapytanie ofertowe nr 4/IZIRK/5.5/catering dotyczy wyboru usług cateringowych w ramach kursu Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie

Zapytanie ofertowe nr 4/IZIRK/KOM/5.5/kierownik dotyczy wyboru kierownika kursu Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie

Zapytanie ofertowe nr 3/5.5/catering dotyczy wyboru usług cateringowych w ramach kursu Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie

Zapytanie ofertowe nr 3/IZIRK/KOM/5.5/kierownik dotyczy wyboru kierownika kursu Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie

Zapytanie ofertowe nr 2/SL/PR/5.5/staż dotyczy wyboru opiekuna zajęć stażowych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Zapytanie ofertowe nr 1/SL/GIN/5.5/staż dotyczy wyboru opiekuna zajęć stażowych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

Zapytania ofertowego nr 8/SL/WiBF/5.5/kierownik dotyczy wyboru kierownika kursu Wywiad i badania fizykalne

Zapytania ofertowego nr 2/IZIRK/KOM/5.5/wyboru kierownika kursu dokształcającego „Komunikacja z pacjentem w pielęgniarstwie i położnictwie„

Zapytania ofertowego nr 7/SL/LRP/5.5/staż dotyczy wyboru opiekuna zajęć stażowych kursu Leczenie Ran

Zapytanie ofertowe nr6a/SL/RKO/5.5/staż dotyczy wyboru opiekuna zajęć stażowych kursu Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Zapytanie ofertowe nr2/IZIRK/5.5/catering dotyczy wyboru cateringu

Zapytania ofertowego nr 7/SL/LRP/5.5/wykładowca dotyczy wyboru wykładowcy kursu Leczenie Ran

Zapytania ofertowego nr 7/SL/LRP/5.5/kierownik dotyczy wyboru kierownika kursu Leczenie Ran

Zapytanie ofertowe nr 2/SL/5.5/ catering dotyczy wyboru cateringu