Szanowni Państwo w dniu 2.01.2024 r. biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku będzie nieczynne.

Spotkania z Panią prof. dr hab. Grażynę Iwanowicz-Palus – Konsultant Krajową w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek   i Położnych serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach realizowanych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • Wywiad i badanie fizykalne 05.05.2023 r.- 30.06.2023r.
  • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych 19.05.2023 r.
  • Monitorowanie dobrostanu płodu  w czasie ciąży i podczas porodu    19.05.2023r-31.07.2023r.