Obejrzyj film TAK LUB NIE - PREMIERA w YouTube 

 

Wirtualny spacer

Dzień Położnej, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 2022 Człuchów, Bytów, Lębork, Słupsk

Zasady zatrudniania pielęgniarek i położnych z Ukrainy w Polsce.

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

 

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wskazanej poniżej  znajduje się również tłumaczenie w języku ukraińskim.

https://nipip.pl/komunikat-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce/

Apel nr 1 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 17 lutego 2022 r.  w sprawie poparcia Listu Otwartego Przewodniczącej ORPiP w Poznaniu

 

skierowany do:

 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 2. okręgowe rady pielęgniarek i położnych
 3. członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

 

W związku z opublikowaniem przez Panią Teresę Kruczkowską Przewodniczącą ORPiP w Poznaniu Listu Otwartego skierowanego do Pana Mariusza Mielcarka członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wyrażamy wsparcie i wyrazy uznania za otwartą i konstruktywną krytykę nieetycznego postępowania członka samorządu pielęgniarek i położnych.

Działania Pana Mielcarka i jego portalu naruszają zasady zapisane w Kodeksie Etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP jak również godzą w podstawy działania samorządu pielęgniarek i położnych.

W związku z powyższym zwracamy się apelem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych o:

 1. wyrażenie swojego poparcia dla Listu Otwartego Przewodniczącej ORPiP w Poznaniu,
 2. opublikowanie Listu Otwartego na stronach internetowych,
 3. opublikowanie Listu Otwartego w mediach społecznościowych,
 4. opublikowanie Listu Otwartego w Magazynie Pielęgniarki i Położnej oraz biuletynach oipip,
 5. przesłanie Listu Otwartego do delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, okręgowe zjazdy pielęgniarek i położnych,
 6. przesłanie Listu Otwartego do podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

Opublikowanie Listu Otwartego spotka się ze znanymi nam działaniami adresata i rozlaniem się po mediach społecznościowych fali nienawiści skierowanej przeciwko Przewodniczącej Teresie Kruczkowskiej, członkom ORPiP w Poznaniu oraz całemu samorządowi pielęgniarek i położnych.

Prezydium ORPiP w Słupsku apeluje o stanowcze przeciwdziałanie i piętnowanie działań podważających autorytet Pani Przewodniczącej Teresy Kruczkowskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu i całego samorządu pielęgniarek i położnych.

 

 

SEKRETARZ ORPiP

 

Renata Kuźma

  WICEPRZEWODNICZACY ORPiP

 

Sebastian Irzykowski

 

Apel nr 1 17.02.2022

List Otwarty

 

Informacje dotyczące wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego przysługującego za pracę przy COVID-19 od 1 czerwca 2021 roku

Praca w punktach szczepień

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych

 1. Oferta skierowana do pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.
 2. Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady.
 3. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00 (na zasadzie nocnej i świątecznej pomocy medycznej – czyli:
 • zebranie wywiadu
 • wpisane danych do systemu (połączonego z systemem e-wuś)
 • pokierowanie pacjenta gdzie powinien zgłosić się (np. SOR, IP, do AOS itp. lub zaordynowanie leku zgodnie z kompetencjami pielęgniarek, położnych, które posiadają odpowiedni kurs.
 1. Wycena teleporady udzielonej wyłącznie przez pielęgniarkę, położną wynosi 12,00 zł brutto ( teleporada oszacowana jest średnio na 10-15 minut dla pacjenta, czyli wpisanie do systemu, który będzie połączony z systemem e-wuś i udzielenie porady). Przyjęto założenia, że na 1 godzinę przypadać będzie ok 6 porad natomiast oszacowano, że po nagłośnieniu i przeprowadzonej medialnej  kampanii może być ok. 100 000 porad dziennie.
 2. W przypadku konieczności odesłania pacjenta do lekarza to wycena tego typu porady wyniesie 8,00 zł (brutto).
 3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez pielęgniarkę, położną: komputera, laptopa z dobrym łączem internetowym, aby była łatwa możliwość odebrania połączenia od pacjenta.
 4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym obsługującym teleporady, połączenia będą nagrywane.
 5. Utworzony zostanie grafik dyżurów, w którym swobodnie będzie można wpisać sobie wybrany czas ( 7 czy 14 godzin) i dzień dyżurowania.
 6. Projekt przewidziany jest na okres 1 roku, jeśli się sprawdzi będzie przedłużony.
 7. Pielęgniarki i położne zainteresowane dodatkową pracą muszą w zgłoszeniu przesłać dane do umowy oraz dane o dodatkowych kwalifikacjach jeśli takowe posiadają:
 • Imię nazwisko
 • Nr PWZ
 • Adres do korespondencji
 • Adres mailowy, nr telefonu
 • Dane teleadresowe do urzędu skarbowego
 • Dane o posiadaniu kursu w zakresie ordynowania leków i posiadaniu podpisanej umowy z NFZ w tym zakresie ( w przypadku posiadania takiego kursu)

Oferta skierowana jest wstępnie do 500 pielęgniarek i położnych z całej Polski wobec czego decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie dla rodzin  pracujących pielęgniarek i położnych

Formularz do pobrania znajduje się pod linkiem: https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego/

 

 

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Ministerstwo Zdrowia Podsekretarz Stanu Piotr Bromber Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Prezydent Miasta ...
Czytaj dalej ...

Komunikat Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 5 grudnia 2020 r.

Komunikat Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wsparcia pielęgniarek i położnych ...
Czytaj dalej ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii / ankieta

https://nipip.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-systemie-ochrony-zdrowia-w-czasach-post-epidemii/ ...
Czytaj dalej ...

Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych …

Moc Wiedzy dla Pielęgniarek i Położnych … ...
Czytaj dalej ...

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 ?

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19? PORADNIK-SKIEROWANIE-DO-PRACY ...
Czytaj dalej ...

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronowirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronowirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych ...
Czytaj dalej ...