Informacje o szkoleniach

Przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia III kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I lub II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I lub II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I lub II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I lub II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I lub II kwartał 2016 roku.

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek i położnych. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia I kwartał 2016 roku.